Inhoud

Bouw

Bouw

Van oudsher is DIC actief in de bouw, daar ligt de geschiedenis van het bedrijf.
Die verwevenheid met de bouw maakt dat we de afgelopen decennia de ontwikkeling op de voet hebben gevolgd hoe er bewuster ontworpen en gebouwd wordt. Brandveiligheid wordt nu al op de tekentafel in een ontwerp verwerkt en DIC wordt vaak al vroeg in het project betrokken om haar expertise in te passen. Hierbij heeft DIC door de jaren heen voldoende ervaring opgebouwd om even deskundig de woning- als utiliteitsbouw te kunnen bedienen. Onze expertise is een logische verlengstuk tijdens de ontwikkeling van een project.
Daarnaast zijn alle werkzaamheden om tot maximale preventie te komen in goed overleg tijdens de bouw uit te voeren. Concreet betekent dit dat DIC met een minimum aan overlast de brandwerende voorzieningen kan treffen.

Hierbij gaat het veelal om het beschermen van de constructie met spuitpleiser, coating of plaatmateriaal. De keuze van de toegepaste materialen wordt naast de normering ook bepaald of delen van de constructie al dan niet in zicht blijven.

Daarnaast zijn doorvoeringen door brandscheidingen een specialisme van DIC. Deze compartimentering kent zijn eigen voorschriften, waarbij DIC uitgaat van een werkbaar eindresultaat. Veelal zal een gebouw in de toekomst te maken krijgen met nieuwe doorvoeringen, waarbij de brandveiligheid echter nooit in het geding mag komen. Dat hier vooraf voorzieningen voor getroffen worden, geeft de oplossingsgerichte instelling van DIC aan.